Untitled Document
Untitled Document
   
   
 
 
   
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
요리 | 비교 | 뿌까
질문 : 자녀의 교육 방식은? (1)
  1.학원, 과외 등에 맡기는 편.  
  16.7% (2표)
  2.부모가 직접 가르치는 편.  
  50.0% (6표)
  3.아이가 스스로 교재, 교양도서를 읽도록 유도하는 편.  
  33.3% (4표)
  4.기타(댓글 부탁드립니다^^)  
  0.0% (0표)
 
 
 

 
 
Untitled Document
135-080 대한민국 서울시 강남구 역삼동 684-23 부즈빌딩 3층 Tel : 02 . 564 .6006 / Fax : 02 . 564 . 8626
Copyrightⓒvoozfirm.com Co., Ltd All rights reserved.